История на село Драгиново

До 1971 г. селото е съществувало под името Корово, след което е променено на Драгиново. Археологически разкопки показват, че селото е със стара история. Западните Родопи и чепинската котловина  се обитават още от праисторическо  време.  Откритите предмети край крепоста Цепина са от Каменната , Бронзовата и  желязната  епоха.  Преди 4000г.в долините на Родопите живеели тракийските племена беси и сатри.

Столицата на бесите е била някъде около днешния Пазарджик.

През 46г. римляните завладяват Родопите. Така започва един смесен трако-римски период, който продължава до идването на славяните. През този период тук са съществували множество малки селца: Липовец, Грамада, Полене, Градището, Мариница, Селце.

В местността Кореница са открили монети от времето на император Антоний II.Открили са множество керамични съдове, тегулки, хромели, римски зидове и др.По-късно, през време на турското присъствие на Балканите, името Корова се среща и в турските данъчни книги. Особено популярни по това време са били соколарите от Корово, които са отглеждали соколи за турския султан, а високите скалисти местности в землището са благоприятствали за този рядък занаят.