КМЕТОВЕ ОТ – ДО

КМЕТОВЕ И УПРАВНИЦИ ОТ 1910 ГОДИНА ДО 1931 ГОДИНА. Благодарим на Ахмед Алендаров

1910 година Осман Манушев
1911 година Мола Исуф Алендаров

Асан Алендаров

1912 година Мола Исуф Алендаров

Асан Алендаров

Али Караасанов

1913 година Димитър Табуров

Асан Алендаров

Илия Табуров

1914 година Димитър Табуров

Асан Алендаров

Никола Маджиров

Али Караасанов

/Иван Захов и Илия Захов от общ. Горни страхар живущи в Каменица/

1915 година Салих Гуджев

Илия Захов

Ангел Хаджиев

1916 година Мустафа Маджиров /Никола/

Асан Алендаров

Ахмед Ахмов

1917 година Мустафа Маджиров

Асан Алендаров

Имамин/Духовно лице/

 1918 година Мустафа Маджиров

Асан Алендаров

Ахмед Ахмов

Имамин/Духовно лице/

 1919 година Мустафа Маджиров

Асан Алендаров

Ахмед Салиев Юруков

Фезола Сеферов

 1920 година Фезола Сеферов

Салих Гуджев

 1921 година Салих Гуджев
 1922 година Салих Гуджев до 05.08

Фезола Сеферов до 13.12

 1923 година Фезола Сеферо до 12.07

Осман Манушов до 08.12

Мехмед Арапов до 14.12

 1924 година Мехмед Арапов до 18.03

Асан Асанов до 31.12

 1925 година Асан Асанов до 25.01

Махмуд Чикеров до 30.12

 1926 година Махмуд Чикеров до 30.12
 1927 година Махмуд Чикеров до 30.12
 1928 година Махмуд Чикеров до 30.12
 1929 година Махмуд Чикеров до 30.12
 1930 година Махмуд Чикеров до 14.04

Мехмед Ахмов до 31.12

 1931 година Мехмед Ахмов до 13.09

Ахмед Ахмов до 23.09

Али Мехмедов Арапов до 30.12