Събития на село Драгиново

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА В ДРАГИНОВО СЛЕД 1878г съставена от Милен Евтимов Налбантов

1878 (8 ян.) – Посрещане на IX киевски хусарски полк в Корова.

1892 – Драгиновци участват в Първия международен панаир в Пловдив.

1913 (1 ян.) – Покръстване на населението.

1914 – Открито е светско училище.

-Изселническа вълна.

1919 – Създадена Земеделска дружинка (БЗНС).

1923 – Изградено минарето на джамията.

1926 – Открита гара Долене на жп линията Септевмри-Чепино.

1926 (16 апр.) – Учредено Народно читалище „М. Драгинов”.

1941-1944 – Партизанско движение в землището на Корово.

1944 (3 май) – Убита Вела Пеева, патрон на Велинград.

1944 (6 авг.) – В горския пункт на с. Корова разстрелян предателят на В. Пеева.

1944 (септ.) – Сражението на вр. Милеви скали..

1944 (9 септ.) – Преврат. Смяна на властта в селото.

1944 (6 ноем.) – Загива на фронта Мехмед Хаджиасанов (роден 1919).

1944(есента) – Загива на фронта Алиш Хаджиасанов (роден 1914).

1945 (14 апр.) – Загива на р. Драва Ибриям Атипов (роден 1924).

1945 (15 апр.) – Учредена Кредитна кооперация „Девети септември”.

1946 – В бригадирското движение участват 11 младежи.

-Тошо Колгачов построява банциг на вода и воденици.

1947 – Създадени БКП, РМС и ЗМС на територията на селото.

1948 – Прокаран телефон до общината.

1950 – Построена сградата на Кметството.

-Разкрита първата лятна детска градина.

-Електрифициране на селото.

-Големият пожар (изгарят 106 плевни и 12 къщи).

1951 – Разкрита Здравна служба с д-р Лука Докузанов.

1957 (юни) – Наводнение от реката, която прелива дигата.

1958 – Издига се на по-високо ниво дигата край реката.

– Колективизация на селското стопанство (образуване на ТКЗС).

1959 – Построена Ленена фабрика.

-Водоснабдяване на селото с вода от Клептуза.

1960 – Изграждане на стопанските помещения на ТКЗС в Липовец и др.

1961 – Изграждане пет блока оранжерии в м. Мариница.

1962 – Построена нова училищна сграда (изток-запад).

1964 – Разкрита пощенска станция в селото.

1969 – Създадена мъжка фолклорна група към читалището.

1970 – Създадена женска фолклорна група към читалището.

1971 – Обединяване на фолклорните групи в ансамбъл.

-Построен железен мост над реката.

-Построена хигиенна баня в старите гробища (дн. детска градина).

-с указ на Държавния съвет с. Корово се преименува в Драгиново.

1972 – Възродителен процес – смяна на имената на хората.

1975 – Разкрит текстилен цех, клон на ТК „В. Пеева” гр. Пазарджик.

1977 (3 ноем.) – Земетресение от пета степен по скалата на Рихтер.

1978 – Построени бараките за Целодневна детска градина.

1979 – Открита Автоматична телефонна централна с 200 поста.

-Назначен първият лекар – Васил Навяков.

1980 – Построена нова баня-пералня в м. Шаркова ограда.

1981 – Ражда се 4-хилядният жител – Красимира Кисимова (на Зазю).

1982 – Пуснат в експлоатация модерен обувен цех.

-Пристройка към новото училище (посока север-юг).

1985 – Построена асфалтова база.

1989 – Нов текстилен цех (приватизиран и даден на „Бианка”).

1990 – Първи водоем с вместимост 1000 куб. м. в м. Липовец.

1991 (от 30 март) – Започва връщането на земята – разтуряне на ТКЗС.

1991 (28 дек.) – Пуска се топлата минерална вода в селото.

1992 – Геотермална централа за отопляване на училището и ЦДГ.

-Ликвидационни съвети ликвидират държавна и кооп. собственост.

-Възникват множество дърводелски работилнички и по-големите цехове на Албен Бакърджиев, С.Арапов и Юл. Мазълов.

1997 – В селото навлиза кабелната телевизия.

-Открит модерен ресторант „Амос”.

-Мустафа Алиш Хаджи става главен мюфтия на мюсюлманите в Р България.

1998 – Разкрит зъболекарски кабинет в училището.

1999 – Трета баня, наречена „Босфора” се построи.

2003 – На второ турне в Полша Ансамбълът завоюва „Златната брадва”.

2004 – Сформирана е нова женска фолклорна група „Стар мерак”.

-Открит плувен комплекс „Амос” (на 28 юли).

2005 (8 юли – петък) – Потоп, приижда дерето „Корущица” с 4-метрова вълна.

2005 (5-6 авг.) – Приижда реката с рекордно ниво – залива ниските райони на селото, автоспирката, отнася пет моста.

2006 (29 авг.) – Ражда се 5-хилядният жител – Ахмед Мехмедов Алилов.

2007 (24 септ.-30 окт.) – Стачкуват и учителите от Драгиново.

2008 – Селото е удостоено със златен печат и грамота за уникално европейско селище.